สมาพันธ์ผู้สื่อข่าวนานาชาติ ( ไอเอฟเจ ) ซึ่งเป็นองค์กรผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เผยแพร่รายงาน ว่าตลอดปี 2564 มีผู้สื่อข่าวและบุคลากรในวงการสื่อสารมวลชนเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ รวมจำนวนเป็นทางการอย่างน้อย 45 ราย ถือเป็นสถิติต่ำที่สุด นับตั้งแต่ไอเอฟเจเริ่มบันทึกข้อมูลเรื่องนี้ เมื่อปี 2534 และลดลง 20 ราย จากสถิติของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 65 ราย

อย่างไรก็ตาม เมื่อลงลึกในรายละเอียดปรากฏว่า อัฟกานิสถานเป็นประเทศซึ่งมีผู้สื่อข่าวเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด คือ 9 ราย ตามด้วยเม็กซิโก 8 ราย อินเดีย 4 ราย และปากีสถาน 3 ราย

ขณะที่มีผู้สื่อข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโปงการคอร์รัปชั่น หรือพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลของบุคคลบางกลุ่ม ต้องจบชีวิตมากขึ้น โดยจำนวนผู้สื่อข่าวอย่างน้อย 45 ราย ซึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในปี 2564 นั้น กระจายกันอยู่ใน 20 ประเทศ และมีอย่างน้อย 33 ราย เป็นเป้าหมายของการโจมตีอย่างจำเพาะเจาะจง

อนึ่ง ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ไอเอฟเจบันทึกสถิติ มีผู้สื่อข่าวทั่วโลกเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 2,721 ราย